HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Carsten Hvid er ny formand
 

Holbæk Træskibslaug har fået ny formand, Det er Carsten Hvid (SNØR). Han blev valgt på det konstituerende møde, som bestyrelsen holdt i fredags efter generalforsamlingen 27. marts.

Til ny næstformand i Træskibslauget blev valgt Søren Hurup (KAREN-MARIE), mens Søren Perby (IDUN) blev valgt til ny kasserer.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Jan Christensen, Peer Kløve og Nis Olsen. Suppleanter er Ole Ahrenkilde og Frank Steinbeck.

Holbæk Træskibslaug består af lokale træskibe, de fleste er ældre damer med flere generationers sejlads under kølen. Nogle har tidligere været brugt til fragt, fiskeri eller lodsdrift, andre har en fortid i flåden eller marinehjemmeværnet.


Blandt medlemmerne er charterskibene HJALM og MARIANNE-F, som kan lejes til kortere eller længere udflugter på fjorden eller til fisketure.


De større træskibe ligger normalt ved kajen overfor Orø-færgen, de øvrige i Gamle Havn og i den gamle fiskerihavn. Her kan du møde skippere og medsejlere, som altid er parat til at fortælle om skibene og vise rundt om bord.

Holbæk Træskibslaug er en forening, hvor alle med interesse for de gamle både kan melde sig ind. Medlemmerne mødes hver tirsdag aften i klubhuset. Og hvis vejret er til det, smutter nogle af skibene ofte ud på en aftentur på fjorden, hvor interesserede medlemmer kan komme med.

Kontingentet er beskedent, og så kan man komme med til både brunkål, gløgg, julefrokost og den årlige admiralsforsamling i klubhuset ved Gamle Havn.

Holbæk Træskibslaug er blandt de største og mest aktive lokale træskibsforeninger i Danmark. Holbæk Træskibslaug er også medlem af den landsdækkende organisation Træskibs Sammenslutningen, hvis formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk