HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Velkommen til Holbæk Træskibslaug

Holbæk Træskibslaug består af lokale træskibe, de fleste er ældre damer med flere generationers sejlads under kølen. Nogle har tidligere været brugt til fragt, fiskeri eller lodsdrift, andre har en fortid i flåden eller marinehjemmeværnet.

De større træskibe ligger normalt ved kajen overfor Orø-færgen, de øvrige i Gamle Havn og i den gamle fiskerihavn. Her kan du møde skippere og medsejlere, som altid er parat til at fortælle om skibene og vise rundt om bord.

Holbæk Træskibslaug er en forening, hvor alle med interesse for de gamle både kan melde sig ind. Medlemmerne mødes hver tirsdag aften i klubhuset. Og hvis vejret er til det, smutter nogle af skibene ofte ud på en aftentur på fjorden, hvor interesserede medlemmer kan komme med.

Kontingentet er beskedent, og så kan man komme med til forskellige arrangementer i klubhuset ved Gamle Havn.

Holbæk Træskibslaug er blandt de største og mest aktive lokale træskibsforeninger i Danmark. Holbæk Træskibslaug er også medlem af den landsdækkende organisation Træskibs Sammenslutningen, hvis formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug

 

Nyt Fra Træskibslauget

28. juni 2023

Bevilling til Træf Fjorden Træbåde

Sparekassen Sjælland Fyn har bevilget kr. 16.600 kr. til Træf Fjordens Træbåde. 

Lars Kure (tv) og Finn Andersen (th) fra Træskibslaget fik onsdag d. 28. juni besøg af Allan Markussen fra Sparekassen Sjælland Fonden, som overbragte de 16.600 kroner til vores Træf Fjorden Træbåde i august 2023.

En stor tak til Sparekassen Sjælland Fonden.

 

 

28. marts 2023

Flemming Olsen er ny formand

Holbæk Træskibslaug har fået ny formand. Det er Flemming Olsen fra Cruiser. Han blev valgt på det konstituerende møde, som bestyrelsen holdt i søndags 19. marts 2023 efter generalforsamlingen. Flemming Olsen var med til at stifte Holbæk Træskibslaug i 2006 og var foreningens første formand.

Nyvalgt i bestyrelsen blev også Lene Pedersen fra Vega. Hun er også erfaren i det maritime liv i Holbæk, hun har også tidligere været Træskibslaugets formand.

Til næstformand i lauget genvalgtes Jan Christensen, og som kasserer genvalgtes Søren Perby fra Idun.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Ole Arenkilde fra KDL Lodsbåden og Nis Olsen fra Concordia.

Nyvalgt suppleant er Lasse Kynde Madsen fra Lodsen. Han er også velkendt med Holbæks maritime miljø, for han er tidligere bedstemand og afløserskipper på Hjalm. Genvalgt som suppleant blev Frank Steinbeck.

 

Kommende aktiviteter
 

5. november 2023 kl. 10:

Standeren tages ned for denne sæson

Der serveres kaffe og rundstykker til medlemmerne i klubhuset på Midtermolen. 

17. november 2023 kl. 16.20:

Julemanden kommer til Gl. Havn

Efterfølgende er der glögg og æbleskiver på Midtermolen.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk