HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Lån af HTL’s klubhus

Klubhuset kan lånes til private formål af HTL's. medlemmer.
Pris:  Kr. 150,- pr. gang.

Låneren skal selv medbringe drikkevarer, kaffe o.s.v., således at det ikke bliver Træskibslauget, der skal betale for forbruget.

Lokalet skal afleveres rengjort.

Henvendelse til HTL’s bestyrelse for udlevering af nøgle samt betaling.

Lån af HTL’s festtelt

Festteltet kan lånes til private formål af HTL's. medlemmer.

Pris:  Kr. 500,- pr. gang.

Teltet skal afleveres i samme stand, som det var ved udleveringen. Evt. skader og mangler skal erstattes af lejer.

Henvendelse til HTL’s bestyrelse om udlevering af telt samt betaling.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk