HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Friplads for træskibe og joller

Der er i øjeblikket ikke ledig kajplads. Nye ansøgere vil komme på venteliste.

Ansøgning om friplads

 

For at få friplads forudsættes det, at der er havneplads til rådighed og at Holbæk Kommune har tildelt pladsen til fartøjsejeren.

Følgende optagelseskriterier skal være imødekommet:

 1. Der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materialeægte kopibygning
 2. Rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende. 
 3. Fartøjet i sit udtryk fortæller dansk kultur og søfartshistorie
 4. Fartøjsejeren kan dokumenterer ejerskab 
 5. Fartøjet skal være ansvarsforsikret og forsikret mod forlis (hævning), fjernelse af vrag samt forurening.
 6. Fartøjsejeren skal være medlem af Holbæk Træskibslaug og fartøjet skal være optaget på Træskibs Sammenslutningens fartøjsliste.
 7. Ejeren tilkendegiver, hvordan denne kan og vil bidrage positivt til kulturudbredelsen omkring træskibsmiljøet. Tilkendegivelsen skal ske gennem et forslag til handleplan.

For at opnå friplads eller optagelse på venteliste, skal følgende endvidere være opfyldt:

 • Der skal udfyldes et ansøgningsskema
 • Brugerrådet skal kunne anbefale fartøjet efter de af Holbæk Havn udstukne kriterier og i henhold til Brugerrådets kommissorium
 • Der skal være ledig havneplads
 • Der underskrives bindende kontrakt med Holbæk Kommune for overholdelse af regler for fripladsen

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk