HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Friplads for træskibe og joller

Du kan ansøge om friplads til dit træskib i Holbæk Gl. Havn. For at få friplads forudsættes det, at der er havneplads til rådighed og at Holbæk Kommune har tildelt pladsen til fartøjsejeren.

Derudover er der en række kriterier, som skal være opfyldt. Læs mere om reglerne for tildeling af friplads herunder og i de vedhæftede dokumenter.

Optagelseskriterier der skal imødekommes for at få friplads
 

 1. Der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materialeægte kopibygning
 2. Rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende 
 3. Fartøjet i sit udtryk fortæller dansk kultur og søfartshistorie
 4. Fartøjsejeren kan dokumenterer ejerskab 
 5. Fartøjet skal være ansvarsforsikret og forsikret mod forlis (hævning), fjernelse af vrag samt forurening.
 6. Fartøjsejeren skal være medlem af Holbæk Træskibslaug og fartøjet skal være optaget på Træskibs Sammenslutningens fartøjsliste.
 7. Ejeren tilkendegiver, hvordan denne kan og vil bidrage positivt til kulturudbredelsen omkring træskibsmiljøet. Tilkendegivelsen skal ske gennem et forslag til handleplan.

For at opnå friplads eller optagelse på venteliste, skal følgende endvidere være opfyldt:

 • Der skal udfyldes et ansøgningsskema
 • Brugerrådet skal kunne anbefale fartøjet efter de af Holbæk Havn udstukne kriterier og i henhold til Brugerrådets kommissorium
 • Der skal være ledig havneplads
 • Der underskrives bindende kontrakt med Holbæk Kommune for overholdelse af regler for fripladsen

Du finder ansøgningsskema og vejledning blandt dokumenterne her på siden. Der er også reglerne for skibe med friplads i Holbæk Gl. Havn samt kort over området med fripladser og kommissorium for Brugerrådet, som godkender skibe til friplads.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk