HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Nye medlemmer

 

Alle, med interesse for ældre træskibe og de gamle skibshåndværk og med lyst til at udbrede kendskabet til samme, kan blive medlem af Holbæk Træskibslaug.  

Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen. 

Medlemmer af Holbæk Træskibslaug kan ansøge om optagelse af deres træskib i foreningen. Skibet skal være i velholdt stand og sødygtigt. Er fartøjet ikke i velholdt og sødygtig stand, skal der foreligge en bindende restaureringsplan. 

Medlemmer med skibe optaget i foreningen kan ansøge om friplads for deres træskib i havnens fripladsordning, hvis skibet er optaget på Træskibs Sammenslutningens (TS) fartøjsliste. Friplads tildeles af Holbæk Kommune efter indstilling af Brugerrådet for Holbæk Gl. Havn efter særlige kriterier. 

Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med udgangen af et kalenderår.  

Se Holbæk Træskibslaug's vedtægter

Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Alle medlemmer betaler kontingent for personligt medlemskab. Skibsejere, hvis skibe er optaget i foreningen, betaler desuden for ét skibsmedlemskab. Priser for medlemskab i 2022:

Personligt medlemskab: 150 kr.

Skibsmedlemskab: 150 kr.

For nye medlemmer opkræves kontingent umiddelbart efter indmeldelsen. For øvrige medlemmer opkræves kontingent efter den ordinære generalforsamling.

 

Jeg ønsker at være medlem af Holbæk Træskibslaug

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk