HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Gå på opdagelse i søkortet

Du finder søkortet på bordet ved Mødested Gl. Havn på Midtermolen.

Studer søkortet, læs om søkort og sømærker i teksterne under kortet og løs opgaverne!

Grøn sideafmærkning

Signalflag

Signalflag var vigtige før tiden, hvor man ikke kunne kommunikere med radiosignaler, satellitter, GPS og mobiltelefoner. 
I dag bliver de overvejende brugt på skibene til pynt ved festlige lejligheder. Her kan man hejse alle flagene op i toppen af masten. 

A.
Find de flag, som skal bruges til at stave dit eget navn!

B.
Find flag som kan hejses, når du:
-    skal sejle under en bro?
-    har lods ombord?
-    har en dykker i vandet?
-    har brug for lægehjælp?
-    ønsker slæbebåd?
-    mand faldet over bord?
-    har ild i skibet?

Søkort og sømærker

A.
Find en bred rød pil ved indsejlingen til Isefjorden ud for Spodsbjerg Fyr! 
På hver side af pilespidsen er der henholdsvis en grøn og rød prik. De viser, at når man sejler indad i hele Isefjorden, så er der grønne sideafmærkninger til styrbords side (højre side i sejlretningen) og røde til bagbords side (venstre). 
Ved sejlads ud ad Isefjorden er det omvendt!

B.
Hvor mange styrbords og hvor mange bagbords sideafmærkninger er der i indsejlingen gennem Holbæk Fjord ind til Holbæk Gl. Havn?

C.
Ved en sejlrende kan der være sat et sømærke, som viser, hvor renden starter. Det kaldes et midtfarvandsmærke eller et anduvningsmærke. Det er sømærket, man skal sejle efter eller anduve, som det hedder på sømandssprog, når man skal finde starten på en sejlrende. 
Find anduvningssømærket ved indsejlingen til sejlrenden i Holbæk Fjord og anduvningen til sejlrenden Østerløbet (Sætteriet) syd for Hundested!

D.
Find de grønne og røde lysende sideafmærkninger på molerne i Hundested Havn!

E.
Hvor mange havne kan du finde i hele Isefjorden?

F.
En kompasafmærkning placeret nord for en forhindring har to sorte trekanter i toppen, som begge peger med spidsen opad. 
Hvordan vender de to sorte trekanter på en kompasafmærkning der er placeret syd, øst og vest for en sejladshindring?

G.
Hvordan er farverne fordelt - sort og gul - på nord, øst, vest og syd kompasafmærkninger.

H.
Find kompasafmærkningen ved Dronningendyssen i Inderbredningen syd for Orø!
Er den en nord-, syd-, øst- eller vestafmærkning?

I.
Find skydeområdet i den nordøstlige del af Isefjorden afmærket med specialafmærkninger og røde stiplede linjer. Find også det tilsvarende kapsejladsområde i Inderbredningen nord for Munkholmbroen! 
Hvor mange sømærker afmærker hvert sted?

J.
Læs om båker i teksterne under søkortet. 
Find de to båker ved Orøfærgelejet ved indsejlingen til Holbæk Havn! 
Hvad tror du, deres sigtelinje markerer? 
Find båkerne på sydspidsen af Orø, som er sigtelinjen ved sejlads ud af Holbæk Fjord!

K.
Find båkerne mellem Snave og Rendebæk på nordøstsiden af Orø! 
Hvad markerer de?

L.
Find områder med fiskeri forbudt i bunden af kortet (Tempelkrogen)!

M.
Hvor mange undersøiske kabler kan du finde på søkortet? 
Find symbolet for undersøiske kabler i kortets signaturforklaring. 

N.
Steder langs kysten med samme havdybde forbindes med en linje. 
I Isefjorden er markeret linjer med havdybder på 2, 4 og 6 meter. Mellem 0-4 meter har kortet en blå farve og en lysere blå mellem 4-6 meter. Over 6 meter er kortet hvidt.
Find det laveste og det dybeste område i Isefjorden!

O.
Du kommer sejlende med et stort fragtskib på vej ind i Isefjorden ved Hundested og skal til Holbæk Havn. 
Find en sikker og hurtig sejlrute, når skibet fuldt lastet stikker 6 m.

P.
Du skal i sejlbåd fra Holbæk Marina til Vellerup Vig i Hornsherred på den anden side af Inderbredningen. 
Find en sikker sejlrute, når båden stikker 2 meter!

Q.
Kompasset er hjertet på ethvert skib. Find dit eget kompas på en app på din telefon. Stil dig så kompas og kompaspil står i nord. Drej dig rundt. 
I hvilken kompasretning (grader) finder du færgelejet, beddingerne, tårnet på Nikolaj Kirke og højhuset i Ny Havn?
Find også kompasretning for dagens vind på vejrhanen/skibet, som sidder på gavlen af Træskibslaugets røde klubhus. 
Husk at vindretningen er, hvor vinden kommer fra, og ikke hvor den blæser hen.

R.
Landkendinger er også vigtige for at kunne orientere sig, når man sejler tæt på land. Kirketårne er oplagte landkendinger. 
Find symbolet for kirke i søkortets signaturforklaring.
Følg kystlinjen rundt langs hele Isefjorden og tæl hvor mange kirketårne, du finder!

S.
Afstande til søs måles i sømil. En sømil er 1.852 m. En sømil på kortet svarer til afstanden mellem to breddegrader! Afmærk afstanden mellem to breddegrader på en pind, en blyant eller hvad du ellers kan finde. Brug den som “målestok”. 
Hvor mange sømil sejler færgen fra Holbæk Havn til Orø Havn? 
Hvor langt i km (se målestok i søkortets sider)?

T.
Farten til søs måles i knob. En knob i timen er en sømil i timen. En alm. robåd ror ca. med en hastighed på 1 knob, en galease i god fart ca. 8 knob, en hurtig moderne sejlbåd ca. 10 knob, Orøfærgen ca. 12 knob og en hurtig speedbåd ca. 30 knob.
Omregn til km/time!
Hvor lang tid vil det tage for en motorbåde med 10 knob i timen at sejle fra Holbæk Marina til Rørvig?

U.
Læs om fyr i teksterne under søkortet. 
De forskellige fyr lyser/blinker med forskellige farver - hvid/gul, grøn og rød. 
Hvor mange fyr kan du finde på søkortet?
Læg mærke til, hvordan deres lys/farver er markeret. 


Historiske Opgaver

A.
Søvejen var før lastbilerne og jernbanen den vigtigste transportvej. 
Du er landmand i Holbæk i år 1850 og skal have et læs korn transporteret til Rørvig og helst så hurtigt som muligt. En hestevogn kører ca. samme fart, som du kan gå i rask trav.
Find Google Map frem på din telefon og find ud af, hvor mange timer det tager at gå til Rørvig - samme tid som en tur med hestevogn. 
Og husk at dengang lå Lammefjorden og spærrede på en del af vejen (se Sjællandskortet på den første planche på væggen), så du må finde en vej uden om Lammefjorden. 

B. 
Hvis du nu i stedet for satte kornet på en galease i Holbæk Havn, fx galeasen Vega eller Hjalm, og sejlede kornet til Rørvig. 
Hvor lang tid ville det så tage?
En galease kan med god vind sejle ca. 8 knob i timen - det samme som 8 sømil i timen. En sømil er 1.852 m. Find målestokken i meter i søkortets sider. Mål på søkortet med en lineal afstanden ad søvejen til Rørvig. Hvor hurtigt kan du få dit kornlæs til Rørvig? (Pas på at du ikke går på grund - skibet stikker 2 m).

C.
Først omkring 1920 blev Østerløbet/Sætteriet syd Hundested uddybet til de store fragtskibe.
Du kommer i 1850 sejlende ind i Isefjorden med et fragtskib, som stikker 4 m. Find en sikker vej til Ejby! 

D.
Isefjorden var før i tiden et svært farvand at sejle i med mange lavvandede områder og sandbanker, som vejret tit flyttede rundt på. Fremmede skibe havde derfor brug for en lods til at vise vej. 
Find de gamle lodsbyer i Isefjorden: Rørvig, Hundested og Holbæk!
Find Holbæks gamle lodsbåd på Midtermolen!  
Læs om lodsbådens historie og læs om lodsvæsenet i Isefjorden på tavlerne på Lodshuset!

F.
Søkortet på bordet er fra år 2000!
I nederste højre hjørne en tegning af Holbæk Havn. Sammenlign havnen fra dengang med tegningen af Holbæk Havn i dag (Kulturhavnen), som du finder på den store planche på væggen. 
Hvilke ændringer er der sket siden 2000?
Jernbane? Pakhuse? Bystranden? Filmtorvet? 
Sammenlign også med det store luftfoto af Holbæk Havn fra 2021 på bordet ved siden af. 

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk