HOLBÆK TRÆSKIBSLAUG

Holbæk Gl. HavnHolbæk havn ejes af Holbæk Kommune. TS-skibe kan ligge 3 døgn i havnen efter reglerne i TS' frihavnsordning. 

Læs mere om havnereglementet i øvrigt på Holbæk Kommunes hjemmeside


Historien kort - fra handelsnerven til byens kulturhjerte 

Havnen er formentlig lige så gammel som Holbæk selv. Den startede som en simpel stenmole ud i fjorden og blev siden hen til en egentlig havn – Gl. Havn - som den vi kender i dag.

Gl. Havn blev færdig i 1845-1850 sammen med en stor havneplads til lagerhaller og erhverv. Det ligger i dag hen som veje og p-pladser. Det er selv samme havnebassin, som i dag udgør Gl. Havn med sine mange træskibe. 

Fra midten af 1800-tallet helt op til begyndelsen af dette årtusinde, udspillede der sig et rigt handelsliv med det meste af Sjælland som opland, hvor fiskeriet blomstrede, og hvor havnen var en af byens største arbejdspladser.

Havnen er ikke længere en aktiv erhvervshavn, men den er stadig en vigtig del af Holbæks dna. Med de mange aktiviteter og initiativer fra havnens foreninger og aktører, danner Holbæk Havn stadig rammen om en aktiv og spændende maritim kultur.

Læs meget mere om havnens historien ved Mødestedet på Midtermolen. Plancherne er udarbejdet af Holbæk Træskiblaug i samarbejde med Museum Vestsjælland, Holbæk Museum.

Fripladser for ældre brugsfartøjer

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Træskibslag oprettet fripladser i Gl. Havn for gamle og bevaringsværdige træskibe. Ordningen betyder, at skibene får tildelt en gratis kajplads, men betaler for skibets forbrug af el og vand. Og det er et krav, at skibene holders sødygtige og præsentable.

Der er strikse regler for godkendelse af de gamle træskibe og joller til en friplads. Skibet skal være et tidligere brugsfartøj eller en materialeægte kopi. Master og rig skal stemme overens med skibstypen.

Skipperne er glade for fripladsordningen. Det giver et godt fællesskab og mulighed for at vedligeholde træskibene endnu bedre, end der ellers ville være råd til. Dermed er ejerne og Holbæk Kommune med til at sikre den danske maritime kulturarv.

Skibene danner en stemningsfyldt ramme om den gamle havn til glæde for kommunens borgere, byens gæster og understøtter de mange spændende maritime aktiviteter i havnen.

Læs mere om, hvordan du søger friplads og om optagelseskriterierne.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3, 4300 Holbæk

CVR-nr. 36260173

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk